Umowę z OFE muszą podpisać osoby urodzone w 1969 r. lub później, za które są po raz pierwszy odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne. Nie muszą więc tego robić np. studenci i uczniowie do 26. roku życia, którzy pracują na postawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Od tych umów nie odprowadza się składek na emeryturę.

Na wybór OFE jest formalnie czas 7 dni od dnia podjęcia pracy. W praktyce liczy się, by podpisać umowę do 10 stycznia lub 10 lipca. Wtedy ZUS zamyka listę osób, które mają być losowane na koniec każdego z tych miesięcy. Tym razem osoby, które nie wybrały same OFE, trafią do jednego z siedmiu funduszy. Będą to: Aegon, Allianz, Axa, Generali, Nordea, PKO BP, Pocztylion.