7 wolontariuszy z Buffalo w USA przyjechało do Rzeszowa, aby uczyć Polaków języka angielskiego oraz zapoznać ich z kulturą amerykańską w ramach kursu "Pomost International". W zajęciach, które rozpoczęły się w poniedziałek, uczestnicy około stu uczniów.

Jak poinformowała PAP Katarzyna Pawlak z urzędu miasta w Rzeszowie, współorganizatora kursu, uczestnicy to głównie uczniowie szkół średnich i studenci. Jest także 20-osobowa grupa dorosłych, dla których zajęcia odbywają się wieczorem.

W tym roku Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej "Pomost Iternational" odbywa się po raz 21. Jego organizatorami ze strony Buffalo są wolontariusze - członkowie organizacji Pomost International, a ze strony Rzeszowa - Urząd Miasta. Kurs odbywa się w ramach współpracy partnerskiej obu tych miast.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów językowych wyłącznie w języku angielskim i przeznaczone są dla osób znających ten język przynajmniej w stopniu podstawowym. Kurs ma rozwijać umiejętności konwersacji, dlatego jego uczestnicy nawet w przerwach między zajęciami powinni rozmawiać między sobą wyłącznie po angielsku.

Zajęcia potrwają dwa tygodnie, do 15 lipca. W tym czasie uczestnicy podzieleni na grupy poznają język angielski, tradycje, kulturę i obyczaje amerykańskie. Nauce języka towarzyszą zabawy, ogniska, wycieczki.

Podczas dotychczasowych edycji kursu uczestnicy wspólnie ze swoimi nauczycielami brali udział w spotkaniach nawiązujących m.in. do świąt Bożego Narodzenia, Halloween, świąt narodowych, organizowali bale przebierańców, gry i zawody sportowe, urodziny i inne spotkania sprzyjające wzajemnemu poznaniu się oraz poznaniu kultury, historii i życia codziennego kraju i miasta.

Wśród nauczycieli-wolontariuszy są zarówno zawodowi, emerytowani nauczyciele szkół średnich i wyższych, jak i przedstawiciele innych zawodów, m.in. opiekun osadzonych w więzieniu, była pracownica administracji rządowej. W ciągu roku brali oni udział w zajęciach przygotowujących ich do nauczania języka w Polsce. W tym czasie opracowywali program kursu, metodologię i strategię szkolenia oraz podręcznik. Amerykanie przygotowali i przywieźli ze sobą dla każdego pomoce naukowe i materiały szkoleniowe.

Nauczyciele przyjeżdżają do Rzeszowa i wracają do USA na własny koszt. Natomiast ich zakwaterowanie i wyżywienie oraz przygotowanie i organizacja kursu finansowana jest z opłat ponoszonych przez uczestników kursu.

Historia "Pomost International" sięga 1990 r., gdy Richard Sokołowski z Buffalo w USA zamieścił w "Gazecie Wyborczej" artykuł, w którym wyraził swoje zainteresowanie zorganizowaniem obozu językowego w Polsce. W tym celu powstała w Buffalo niedochodowa organizacja Pomost International. Zainteresowanie pomysłem wyraziło wiele miast, ale ostatecznie został wybrany Rzeszów jako miasto partnerskie Buffalo. Znaczenie miały także szczególne powiązania Polonii amerykańskiej z regionem Polski południowowschodniej.

Wiosną 1991 r., podczas spotkania z władzami Rzeszowa, zaplanowano pierwszą edycję kursu na lipiec 1991 r. Od tego czasu "Pomost International" organizowany jest w Rzeszowie corocznie podczas wakacji.