Aktorzy, muzycy i tancerze nie będą musieli pracować 15 lat na czas określony, aby móc podpisać stałą umowę o pracę.
Dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych. Tak wynika z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu. Wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty jej ogłoszenia.
W nowej ustawie ostatecznie nie znalazły się najbardziej kontrowersyjne propozycje dotyczące zasad zatrudniania pracowników artystycznych (aktorów, muzyków, śpiewaków, tancerzy).