Dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych. Tak wynika z ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, którą uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu. Wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty jej ogłoszenia.

W nowej ustawie ostatecznie nie znalazły się najbardziej kontrowersyjne propozycje dotyczące zasad zatrudniania pracowników artystycznych (aktorów, muzyków, śpiewaków, tancerzy).

Posłowie przyjęli poprawkę, która usunęła przepis umożliwiający teatrom, orkiestrom lub chórom zatrudnienie pracowników artystycznych na czas nieokreślony po sześciu latach pracy, jeśli osoba jest zatrudniona w jednej placówce, lub dopiero po upływie 15 lat, jeśli zmienia ona pracodawcę.

– Rozwiązanie to jest niezgodne z europejskimi standardami warunków wykonywania pracy i uderzyłoby w młodych artystów, którzy nie mieliby szans na stabilne zatrudnienie – mówi Kazimierz Ujazdowski, poseł PiS, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Nowe przepisy przewidują, że pracownikom instytucji kultury (np. muzeów) będzie przysługiwał dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy w takich instytucjach. Będzie on wzrastał o 1 pkt. proc. w każdym kolejnym roku pracy aż do poziomu 20 proc. wynagrodzenia. Za wykonywanie dodatkowych obowiązków lub np. udział w koncercie, przyjęcie roli w przedstawieniu pracownik może otrzymać dodatek specjalny lub dodatkowe wynagrodzenie.