Studenci mogą już składać wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe. Wynosi ono 1,3 tys. zł miesięcznie. Aby je otrzymać, należy złożyć w dziekanacie wniosek.

– W przypadku stypendium za osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę: średnia ocen z całych studiów, aktywność naukowa oraz to, czy student w ciągu nauki nie powtarzał roku – wylicza Ewa Szopa z dziekanatu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Zgodnie z reformą szkolnictwa wyższego na powyższych warunkach stypendium będzie przyznawane jeszcze w roku akademickim 2011/2012. Później będzie ono wypłacane na nowych zasadach. Określa je projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania studentom stypendiów ministra. Trafił właśnie do konsultacji.

Zgodnie z nim będzie ono mogło być przyznane osobie, która wyróżnia się w nauce (tylko za średnią ocen), lub tej, która ma wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W tych przypadkach w ogóle średnia nie będzie brana pod uwagę.

Proponowane przepisy ograniczają też liczbę osób, które stypendium otrzymają – będzie przyznane maksymalnie tysiącu studentom. Obecnie takiego limitu nie ma. Stypendium nie będzie wypłacane co miesiąc, ale w formie jednorazowej transzy do 15 grudnia. Jego kwota nie będzie mogła przekraczać 15 tys. zł.

Co więcej zniknie też ograniczenie w przyznawaniu stypendium tym osobom, które powtarzały rok. Istotne będzie tylko to, czy zaliczyły ostatni rok nauki. Rektorzy będą mieli też mniej czasu na rozpatrzenie wniosków od studentów. W tym roku termin ich przesłania do ministra upływa 20 października, po zmianach już 31 lipca.