Pracodawca może uzależnić wysokość dofinansowania do wypoczynku od dochodu osiąganego przez pracownika lub jego małżonka.
Jednym ze świadczeń, które może być sfinansowane z pieniędzy zgromadzonych przez pracodawcę w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), jest dofinansowanie do wypoczynku. Pracownik może złożyć wniosek do komisji socjalnej o jego przyznanie, o ile przyjęty w firmie regulamin ZFŚS przewiduje, że taki wydatek może być sfinansowany z funduszu oraz spełnione są kryteria jego przyznania. One też są określone w regulaminie.
Nie każdy jednak pracownik otrzyma dofinansowanie do wypoczynku, bo zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) przyznawanie świadczeń uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków.