Zostań zawodowym trendsetterem. Nowe studia podyplomowe są przeznaczone dla osób otwartych na nowe dziedziny wiedzy i pragnących rozwijać własne pasje.

Taki kierunek studiów podyplomowych uruchomiło właśnie Collegium Civitas.

Prognozowanie Trendów to unikalne studia dla pasjonatów mody i designu. Pozwalają zrozumieć jak rodzą się trendy, jak je prognozować i tworzyć nowe produkty usługi, technologie i strategie marketingowe w oparciu o przewidywane tendencje. To oferta dla osób dopiero rozpoczynających karierę, pracowników sektora mody i designu pragnących pogłębić swoją wiedzę lub planujących zmiany zawodowe w kierunku zarządzania, kreacji i prognozowania trendów, marketingu, komunikacji i PR.

Osoby interesujące się teatrem i sztuką znajdą w ofercie CC studia z zakresu współczesnych zjawisk artystycznych w teatrze i innych dyscyplinach kultury oraz piątą edycję Historii Sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna. Studia te pozwolą poszerzyć wiedzę z historii teatru w XX i XXI wieku oraz historii sztuki światowej i polskiej przedstawianej przez pryzmat charakterystycznych dla danej epoki zjawisk, od starożytności po najnowsze orientacje kulturowe.

Program kierunków pozwala poznawać sztukę nie tylko w teorii, ale i w praktyce podczas licznych wizyt w galeriach, muzeach, pracowniach artystów oraz wyjazdów i zajęć w terenie. Integralną częścią studiów Teatr współczesny w Polsce i Europie jest cykl „Spotkania z Teatrem”. Słuchacze mają okazję zapoznać się z kontekstem społecznym, kulturowym i psychologicznym dzieł wystawianych przez warszawskie teatry, w szczególności przez Teatr Powszechny w Warszawie.