Rząd zwiększył środki na refundację dla firm zatrudniających młodocianych pracowników. Dzięki temu więcej z nich nauczy się zawodu.
Sejmowa komisja finansów publicznych wczoraj pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pracy (FP) na 2011 rok. W efekcie do firm zatrudniających młodocianych trafi o 80 mln zł więcej, niż wynika to z pierwotnej wersji planu, czyli łącznie 350 mln zł.
Na zwiększenie środków na aktywizację młodocianych zgodził się już wcześniej minister finansów. Również sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie odniosła się do tego pomysłu. Zgoda komisji finansów to ostatni etap procedury uruchomienia dodatkowych środków.