Dopiero po 18 miesiącach, licząc od 1 października, kontynuowania pracy emeryci, którym ZUS zawiesi wypłatę świadczenia, bo wybiorą pracę, będą mogli mieć ponownie ustaloną jego wysokość na nowych warunkach. Zasady takie wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wczoraj pracę nad nią rozpoczęli senatorowie.

– Nie chcemy zamieniać zasad przeliczania emerytur, bo w obecnej sytuacji to najlepsze z możliwych rozwiązań. Dlatego będziemy rekomendować przyjęcie przez Senat ustawy w obecnym kształcie – mówi senator Jan Rulewski (PO), zastępca przewodniczącego senackiej komisji rodziny i polityki społecznej.

Poprawek do ustawy nie zamierzają również zgłaszać senatorowie opozycji. Tym samym emeryci, którzy obecnie łączą pobieranie świadczenia z ZUS z pracą, muszą do końca września wybrać – albo praca, albo emerytura. Ci, którzy wybiorą tę drugą opcję, mają obowiązek zwolnienia się do tego czasu.