Samorządy otrzymają pomoc państwa w spłacie długów szpitali. Powiaty, które nie spłacą strat placówek medycznych przekształcą je w spółki.
Od dziś szpitale mogą być przekształcane w spółki prawa handlowego na nowych zasadach. To efekt wejścia w życie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654).
Rząd zapewnia, że ułatwi ona zarządzenie szpitalami, bo te, które się przekształcą, nie będą się mogły już zadłużać. Muszą się bilansować, bo zarząd spółki będzie ponosił odpowiedzialność materialną za jej ewentualne straty. Jako przedsiębiorstwa będą też mogły uzyskiwać dodatkowe dochody, m.in. z opłat od pacjentów.