Minister edukacji Katarzyna Hall powołała Artura Gałęskiego na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Gałęski był dotychczas zachodniopomorskim kuratorem oświaty. Od 1 lipca zastąpi Tadeusza Mośka, który zrezygnował ze stanowiska dyrektora CKE ze względów osobistych.

O zmianie na stanowisku dyrektora CKE resort edukacji poinformował na swojej stronie internetowej.

Artur Gałęski jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, magistrem historii. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, a następnie pracował w szkolnictwie publicznym i niepublicznym. W 1999 r. został wicekuratorem w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W roku 2000 przeszedł do pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

W roku 2000 przeszedł do pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie jako doradca wicepremiera i ministra pracy zajmował się sprawami edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W roku 2002 został wybrany na radnego Rady Powiatu Goleniowskiego, gdzie pracował w Komisji Oświaty.

W latach 2007-2008 był wiceburmistrzem Nowogardu, a po wygranym konkursie na stanowisko zachodniopomorskiego kuratora oświaty powrócił do pracy w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w lutym 2008 roku.

Dr Tadeusz Mosiek, który dotychczas pełnił obowiązki dyrektora CKE, 31 marca złożył prośbę o zwolnienie go z tego stanowiska ze względów osobistych.