Jest wiele przyczyn narastania bezrobocia osób w starszym wieku. – Pracodawcy wymieniają starszych pracowników na młodszych, którzy są tańsi i mają niższe oczekiwania płacowe. W ten sposób obniżają koszty firm – mówi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego. Dodaje, że przedsiębiorcy rozstają się ze starszymi pracownikami i nie chcą ich zatrudniać także ze względu na ich niewystarczające kompetencje. – Często nie radzą sobie z nowymi technologiami i technikami informatycznymi, które występują już praktycznie we wszystkich dziedzinach – ocenia prof. Kryńska. Niższa jest również wydajność starszych pracowników – m. in. tam, gdzie potrzebna jest siła fizyczna.

Ponadto do zwolnień starszych osób przyczynia się także prawo, które nie pozwala rozstać się z pracownikiem w okresie 4 lat przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Pracodawcy wolą zwalniać wcześniej w obawie, że jeśli pogorszy się koniunktura, to nie będą mogli się rozstać z pracownikami w wieku ochronnym.