Czy chory student nie zaliczy roku

Student zachorował w marcu. Choroba okazała się na tyle ciężka, że przez kilka miesięcy nie był w stanie brać udziału w zajęciach. Ze względu na liczne nieobecności wykładowca jednego z przedmiotów nie chce go dopuścić do egzaminu. Czy wystarczy okazanie zwolnienia lekarskiego?

Czy studentka może wziąć urlop po porodzie

Studentka urodziła dziecko. Jest na ostatnim roku studiów. Jednak nie uda jej się połączyć opieki nad dzieckiem z zaliczaniem zająć i pisaniem pracy dyplomowej. Czy młoda matka może wystąpić o udzielenie urlopu po porodzie?

Czy można wziąć wolne na staż

Student piątego roku studiów magisterskich prawa otrzymał propozycję półrocznego stażu w kancelarii prawnej. Staż wiąże się z wyjazdem do innego miasta, co uniemożliwi studentowi połączenie studiów z pracą. Czy student może na semestr wziąć urlop na odbycie stażu?

Czy przysługuje urlop na naukę

Student chce wyjechać na semestr do innej uczelni na naukę. Wybrana szkoła nie ma zawartej umowy z placówką w Polsce, w której uczy się student. Nie bierze też udziału w programie wyjazdów studenckich Erasmus. Czy mimo to student może skorzystać z takiego wyjazdu i podjąć naukę na zagranicznej uczelni?

Czy urlop pozwala na udział w zajęciach

Osoba wzięła urlop okolicznościowy na opiekę nad dzieckiem. Będzie on trwał od kwietnia do października. Jednak w tym czasie student chciałby uczestniczyć w niektórych zajęciach, tak by po powrocie mieć mniej zaległości. Czy student ma prawo brać udział w wybranych zajęciach?

Czy krótki urlop pozbawia stypendium

Studentka drugiego roku studiów licencjackich zdecydowała się na wzięcie urlopu dziekańskiego ze względu na trudną sytuację w rodzinie. Będzie on trwał od maja do października. Otrzymuje stypendium socjalne. Czy straci uprawnienia studenckie?

Czy dziekan przyzna kolejny urlop

Studentka na drugim roku studiów skorzystała z urlopu okolicznościowego na opiekę nad dzieckiem. Na trzecim roku zachorowała i nie może uczestniczyć w zajęciach. Chce wziąć urlop zdrowotny na cały rok akademicki. Czy uczelnia przyzna studentce urlop zdrowotny?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy student może zrobić przerwę w studiach
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania