Wojskowe komendy uzupełnień z terenu całego kraju skierowały ochotników do centrów i ośrodków szkolenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Inspektoratu Wsparcia. Elewi rozpoczną szkolenie w ośrodkach w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Grudziądzu, Zegrzu, Dęblinie, Koszalinie i Ustce.

Od czasu wprowadzenia służby przygotowawczej w 2010 roku żołnierskie szlify zdobyło już ponad 5 500 ochotników. Prawie 900 kolejnych aktualnie odbywa szkolenie. Następny turnus służby przygotowawczej rozpocznie się w pierwszych dniach grudnia.

Służba przygotowawcza to nowa forma służby wojskowej przeznaczona dla ochotników, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związane z profesją żołnierza. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia. Wnioski przyjmują wojskowe komendy uzupełnień w całym kraju.

Ochotnicy w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. W trakcie służby przygotowawczej żołnierze mają możliwość złożenia wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Szkolenie przygotowawcze trwa do czterech miesięcy (w zależności od rodzaju specjalności wojskowej) i składa się z dwóch etapów: szkolenia podstawowego i specjalistycznego. Szkolenie podstawowe obejmuje m.in. zasady pełnienia służby, strzelania, ćwiczenia taktyczne, zajęcia z musztry oraz regulaminów. Szkolenie specjalistyczne ukierunkowane jest na zdobycie przez elewów wiedzy, umiejętności i nawyków wymaganych na konkretnym stanowisku służbowym.