Jak wynika z XIII raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych 2010 firmy Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów wyniosła 2651 zł brutto. Najwięcej zarabiają magazynierzy w woj. mazowieckim oraz w branży chemiczne.

Osoby zatrudnione na stanowisku magazyniera odpowiadają za obsługę przepływu materiałów na terenie magazynu. W zakres ich obowiązków wchodzą m.in. załadunek i rozładunek towaru, obsługa urządzeń technicznych i dbałość o utrzymanie porządku.

Zarobki co czwartego zatrudnionego na tym stanowisku przekroczyły 3 152 zł. Płaca podstawowa pracowników magazynu kształtowała się na poziomie 2 400 zł. Wynagrodzenie zmienne wyniosło przeciętnie 283 zł i stanowiło 11 proc. całkowitych zarobków. W przypadku jednej czwartej magazynierów przekroczyło 691 zł (32 proc.).

Pochodzenie kapitału firmy nie miało większego wpływu na wysokość płac na tym stanowisku. I tak, w przedsiębiorstwach polskich otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 2 640 zł, w zagranicznych – 2 654 zł (mediana).

Zarobki w różnych branżach

Najwyższe płace odnotowano w przypadku produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. Mediana wynagrodzeń całkowitych magazynierów wyniosła tam 3 559 zł, a co czwarty zarabiał ponad 4 509 zł brutto. Płace zatrudnionych w motoryzacji kształtowały się na poziomie 2 838 zł, w branży maszynowej i elektromaszynowej 2 765 zł, a spożywczej – 2 637 zł. Pracownicy magazynu w branży elektronicznej i elektrotechnicznej otrzymywali 2 545 zł miesięcznie (mediana), a wynagrodzenie co czwartego nie przekroczyło 2 010 PLN.

Najwyższe gaże w województwie mazowieckim

Zatrudnieni w mazowieckim otrzymywali przeciętnie 3 005 zł. Nieco mniej, bo 2 949 zł zarabiali pracownicy magazynu w województwie śląskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku w podkarpackim i dolnośląskim nie przekraczała 2 600 zł brutto.

Wielkość firmy i przychody przedsiębiorstwa tylko w niewielkim stopniu wpływały na wysokość wynagrodzenia magazynierów. Najwyższe płace na tym stanowisku – 2 770 zł brutto - odnotowano w przedsiębiorstwach o przychodzie od 150 do 300 mln zł. W firmach, w których przychód nie przekroczył 150 mln zł, zarobki magazynierów kształtowały się na poziomie 2 620 zł. Pracownicy magazynu w podmiotach zatrudniających od 251 do 1000 osób otrzymywali 2 718 zł miesięcznie. W najmniejszych przedsiębiorstwach (do 250 osób) zarabiali 2 633 zł – tyle samo wyniosły płace w firmach o zatrudnieniu przekraczającym 1 000 pracowników – podkreśla portal wynagrodzenia.pl.

Wynagrodzenia magazynierów w wybranych województwach / Inne