Uczelnie wciąż muszą doskonalić kadrę i ofertę, aby utrzymać się na szczycie. Tym razem wśród uczelni publicznych triumfuje UJ, który wyprzedza UW. Wśród niepublicznych liderem jest Uczelnia Łazarskiego.
Laureatami piątej już edycji rankingu „DGP” w kategorii wydziałów prawa wśród uczelni publicznych został pierwszy raz w jego historii Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowany przez prof. Krystynę Chojnicką wydział uzyskał 93,5 na 106 możliwych punktów. W kategorii uczelni niepublicznych pierwsze miejsce zajęła po raz kolejny Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Uzyskała bardzo dobry wynik 69 na 100 możliwych punktów. Ta uczelnia wyprzedza już cztery uniwersytety.
W tym roku postanowiliśmy nieco zmodyfikować nasz ranking. Uczelnie publiczne są przez nas prześwietlane nie tylko według naszej dotychczasowej metodologii – badamy, posługując się 44 zmiennymi, kadrę, jakość i siłę kształcenia oraz wymogi i jakość absolwentów – ale także pod kątem tego, jak ich studenci zdają na aplikacje. W tym celu posłużyliśmy się rankingiem przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego liderem jest Uniwersytet Jagielloński. To jego absolwenci najczęściej dostają się na aplikacje. – Uczymy studentów nie tylko teorii, ale także praktycznych umiejętności. Studia prawnicze muszą spełniać wymogi kształcenia uniwersyteckiego, a więc przekazywać pogłębioną wiedzę teoretyczną, zarówno prawniczą, jak i niedotyczącą bezpośrednio prawa, lecz podstaw filozofii, socjologii czy politologii – tłumaczy sukces Krakowa prof. Krystyna Chojnicka.
W tegorocznej edycji rankingu zwraca po raz kolejny uwagę coraz lepsza pozycja uczelni, które znajdują się na kolejnych miejscach. Silne są, z wynikiem ponad 80 punktów, uniwersytety we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Białymstoku.
W naszym rankingu biorą udział niemal wszystkie uczelnie kształcące w Polsce prawników. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny absolwentom szkół średnich przy wyborze odpowiedniej dla siebie uczelni.
DGP