Pracodawcy, pracownicy i Państwowa Inspekcja Pracy mają problemy ze stosowaniem obowiązujących od roku przepisów o podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Nie precyzują one, jak należy ustalić kwotę, jaką pracownik ma zwrócić pracodawcy z tytułu poniesionych przez niego kosztów szkolenia jeśli np. zwolni się z pracy.
– W praktyce pracownikom może opłacać się wypowiedzenie umowy jeszcze przed zakończeniem nauki – mówi Katarzyna Sarek, prawnik z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.
Jeśli zrobią to tuż po tej dacie, mogą być zmuszeni do zwrotu prawie całej pomocy otrzymanej od firmy. Eksperci wskazują, że przepisy o szkoleniach zamiast zachęcać pracodawców do wysyłania pracowników na kursy, a tych do podnoszenia własnych kwalifikacji, mogą przynosić odwrotny skutek.