Tak jak w ubiegłych latach maksymalna liczba punktów, które można było uzyskać, wynosiła 100. Z tego 40 punktów za kadrę, 45 za jakość i siłę kształcenia oraz 15 za wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów. Tym razem dodaliśmy jednak do punktacji zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze. Dotyczy to uczelni publicznych, bo w danych, które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, uczelnie prywatne nie są licznie reprezentowane. Lider otrzymał 6 punktów, wicelider – 4, a uczelnia, która zajmuje 3. miejsce – 3 punkty. Kolejne szkoły dostają odpowiednio o 0,25 pkt mniej.
Badając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:
1. liczbę pracowników naukowych wydziału przypadających na 100 studentów prawa (maks. 6 pkt),
2. liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników (maks. 5 pkt),
3. liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt),
4. liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt),
5. liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2009 roku w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),
6. liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2010-2011 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt),
7. liczbę publikacji naukowych (książki) pracowników wydziału w latach 2010–2011 w stosunku do liczby pracowników (maks. 4 pkt),
8. liczbę publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w latach 2010–2011 w stosunku do liczby pracowników (maks. 2 pkt),
9. liczbę osiągniętych przez pracowników tytułów dr. nauk prawnych od 2008 roku (maks. 1 pkt),
10. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów dr. habilitowanego od 2008 roku (maks. 3 pkt),
11. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2008 roku (maks. 3 pkt),
12. otrzymane przez pracowników (w latach 2008–2011) doktoraty honoris causa (maksymalnie 6 pkt).
Badając jakość i siłę kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:
1. możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),
2. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),
3. liczbę książek w bibliotece przypadającą na 1 studenta prawa (maks. 3 pkt),
4. liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),
5. liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX (lub równorzędnym) przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),
6. liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),
7. dostępność przedmiotu z umiejętności obsługi LEX-a lub równorzędnego (maks. 1 pkt),
8. funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),
9. funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 1,5 pkt),
10. funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt),
11. funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt),
12. liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),
13. wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2009–2011 (maks. 2,5 pkt),
14. liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2008–2011 (maks. 3 pkt),
15. liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2008–2011 (maks. 3 pkt),
16. liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział i jego pracowników od 2008 roku (maks. 3,5 pkt),
17. liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),
18. liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt).
Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:
1. czy studenci kształcą się w systemie ECTS (maks. 1 pkt),
2. liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),
3. obowiązek zdania egzaminu z obsługi programu LEX lub równorzędnego (maks. 3 pkt),
4. obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),
- liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
5. prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),
6. prawa karnego (maks. 0,25 pkt),
7. prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),
8. postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),
9. postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),
- liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
10. prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),
11. prawa karnego (maks. 0,75 pkt),
12. prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),
13. postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),
14. postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt).