Chociaż pod koniec maja stopa bezrobocia w żadnym województwie nie przekroczyła 20 proc., to w 11 regionach jest ponad 80 powiatów, gdzie bez pracy oficjalnie jest co piąty dorosły mieszkaniec. Są też takie, gdzie bezrobocie sięga 30 proc.

Rozwiązanie tego problemu leży w gestii władz samorządowych. Część z nich uważa, że najskuteczniejszą formą wspierania rozwoju lokalnych rynków pracy jest tworzenie specjalnych stref ekonomicznych.