Emerytowani wykładowcy, którzy nadal chcą pracować w szkołach wyższych, do końca września muszą dostarczyć do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Centrala ZUS wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), profesor zwyczajny jest zatrudniony w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania.

– W praktyce oznacza to, że również tej grupy zawodowej dotyczy art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że dotyczy on pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, niezależnie od formy jego nawiązania, czyli np. mianowania lub umowy o pracę – mówi Wojciech Andrusiewicz z ZUS.

Emerytowani nauczyciele akademiccy, którzy nadal chcą pracować na uczelni, muszą więc do końca czerwca zdecydować, czy zwalniają się z pracy na jeden dzień. Zgodnie bowiem z ustawą z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) rozwiązanie umowy następuje z końcem semestru, czyli 30 września. Jeśli zdecydują się na takie rozwiązanie, do końca września muszą dostarczyć do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy. Prawo jednak nie zabrania, aby takie osoby następnego dnia ponownie zaczęły pracować na uczelni.

– Uczelnie podobnie jak inni pracodawcy samodzielnie zadecydują, czy po rozwiązaniu stosunku pracy ponownie zatrudnią emerytowanego nauczyciela akademickiego. Jednak osoby te nie będą musiały uczestniczyć w konkursach o przyjęcie – mówi Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 1 października 2011 r. zacznie bowiem obowiązywać art. 118a ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.

Jeśli jednak nauczyciele akademiccy łączący pracę zawodową z pobieraniem świadczenia nie dostarczą dokumentów potwierdzających odejście z pracy, to ZUS takim osobom zawiesi wypłatę emerytury bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Przypominamy, że obowiązek zwolnienia z pracy dotyczy osób, które nabyły uprawnienia emerytalne od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. W tym bowiem okresie osoby mogły nie zgłaszając tego pracodawcy, otrzymywać emerytury z ZUS. Z pracy nie będą się musiały zwalniać tylko te osoby, które na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w przeszłości przechodząc na emeryturę już rozwiązały stosunek pracy.