Stypendium naukowe czy socjalne studenci mogą otrzymywać tylko przez 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego. Oznacza to, że tracą do niego uprawnienia na czas wakacji. Ta sama zasada dotyczy kredytu studenckiego.

W czasie wakacji studenci zachowują prawo do zapomogi. To jednorazowa pomoc przyznawana w przypadkach losowych, takich jak choroba czy kradzież. Jednak jeśli nieszczęśliwy wypadek nastąpi w czasie wakacji, wniosek zostanie rozpatrzony dopiero w październiku, kiedy zbierze się wydziałowa komisja decydująca o przyznaniu pomocy.

– Studenci mogą wystąpić w wakacje o zapomogę, ale będzie ona im wypłacona dopiero w listopadzie, bo wtedy uczelnia realizuje pierwsze przelewy – tłumaczy Małgorzata Orlik z działu socjalnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Studenci zachowują prawo do ulg na przejazdy PKP i PKS (51 proc. zniżki). Wystarczy ważna legitymacja. Uprawnia ona także do ulg na bilety do kin czy teatrów. Jednak nie otrzymają ulg osoby, które ukończyły licencjat i od nowego roku akademickiego rozpoczną studia magisterskie. Aby odebrać dyplom, muszą oddać legitymację, co jest równoznaczne z utratą prawa do zniżek.

Absolwentom przysługuje latem prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wygasa ono po czterech miesiącach od zakończenia kształcenia lub skreślenia z listy studentów.