Na zorganizowanie dodatkowych zajęć i wypoczynku w wakacje mogą liczyć przede wszystkim uczniowie w dużych miastach. W małych miejscowościach o opiekę nad dziećmi muszą zadbać rodzice, bo większość szkół w tym czasie jest zamknięta.
Samorządy i szkoły mogą zorganizować dzieciom i młodzieży wypoczynek w czasie wakacji. Swoje pomysły na spędzenie wolnego czasu mogą zgłaszać uczniowie, rodzice czy nauczyciele. Ostatecznie o tym, czy szkoła będzie w wakacje otwarta, decyduje samorząd.

Obowiązki gminy

– Gmina, która decyduje się na organizacje takiego wypoczynku, musi wcześniej zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia kierowników i wychowawców – wyjaśnia Andrzej Rafa z kuratorium oświaty w Katowicach.
Na tych stanowiskach najczęściej zatrudniani są nauczyciele na okres dwóch tygodni. Na przykład w Radomiu pedagog może, poza wynagrodzeniem, które otrzymuje w czasie przerwy wakacyjnej, dorobić około 1 tys. zł, a w Warszawie około 1,6 tys. zł.
Zatrudnienie nauczycieli to niejedyny obowiązek, jaki ciąży na samorządach, gdy zdecydują się na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Muszą również określić program, regulamin wypoczynku, a także przeprowadzić nabór i podzielić chętnych na grupy. Samorządy, poza kwestiami organizacyjnymi, muszą zadbać też o pieniądze na wakacyjny wypoczynek.

Własne pieniądze

Najczęściej organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest zadaniem realizowanym dobrowolnie przez gminę i nie otrzymuje ona z tego tytułu żadnego dofinansowania np. z budżetu państwa.
Z wygospodarowanych pieniędzy finansowane są m.in. wycieczki do zoo, lekcje muzealne, zajęcia sportowe i edukacyjne. Gminy starają się w różny sposób pozyskiwać środki na ten cel. Samorządy mogę też liczyć często na wsparcie sponsorów będących prywatnymi przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy, lub organizacji pożytku publicznego, m.in. stowarzyszeń lub fundacji.
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w małych miejscowościach jest dużo trudniejsze. Wtedy rodzicie muszą samodzielnie zadbać o opiekę na dziećmi w czasie wakacji. Jeśli już są organizowane, to przy wsparciu prywatnych przedsiębiorców.
Trzeba jednak zaznaczyć, że szkoły nie muszą być otwarte w czasie wakacji. W efekcie zarówno dyrektor szkoły, jak i samorząd nie mają obowiązku zapewniania opieki dzieciom w czasie przerwy wakacyjnej.