Rodzice i inspektor Państwowej Inspekcji Pracy muszą się zgodzić na zatrudnienie nieletniego. Może on pracować tylko w pewnych branżach.
Pracodawca może zatrudniać osoby, które mają ukończone 16 lat, a nie więcej niż 18 lat, tylko w celu przygotowania do pracy zawodowej lub do prac lekkich (np. sezonowych). Przepisy zabraniają też zatrudniania ich w niektórych sytuacjach (np. przy pracach związanych z produkcją i sprzedażą alkoholu).
Tygodniowy wymiar czasu pracy takiej osoby w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w takich zajęciach – 2 godzin, w czasie ferii – 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.