Coraz więcej osób decyduje się na wyjazd do pracy do państwa unijnego. Poszukując zatrudnienia, korzystają nie tylko z ofert urzędów pracy i agencji zatrudnienia. Szukają pracy na własną rękę, wykorzystując prywatne kontakty, ogłoszenia w prasie i internecie.

Przeprowadzka do innego kraju wiąże się ze zmianami we wszystkich dotychczasowych obszarach życia osoby wyjeżdżającej za granicę. Bardzo ważne jest uzyskanie pełnej informacji o warunkach życia i pracy w danym kraju. Niewielki wysiłek włożony w zaplanowanie wyjazdu pomoże zaoszczędzić czas, energię i uniknąć niepotrzebnych frustracji po przyjeździe.

Przed opuszczeniem kraju warto zapoznać się ze stroną internetową pracodawcy. Można zapytać go, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował swoją działalność. Wyjeżdżający powinien też upewnić się, że ma ważny dokument tożsamości (paszport albo dowód osobisty), a także inne dokumenty, takie jak: akt urodzenia, dokumenty dotyczące obecnego lub poprzednich związków małżeńskich, w tym orzeczenia rozwodowe.

Wyjeżdżający do pracy powinien zabrać ze sobą wszelkie umowy lub korespondencję z zagranicznym pracodawcą. Warto upewnić się, że warunki umowy o pracę i zawarte w niej informacje są zrozumiałe. Trzeba również zabrać ze sobą świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy oraz referencje, które będzie można przedstawić potencjalnym pracodawcom za granicą. Dobrze jest przetłumaczyć je na język obcy.

Udając się do pracy za granicą, warto poznać tamtejsze podstawowe przepisy: jaka jest tam płaca minimalna i jaką umowę podpisują zatrudniające się osoby. Trzeba zapoznać się z cenami podstawowych usług i produktów (artykułów spożywczych, wynajmu mieszkania, transportu).

Informacje te są niezbędne dla oszacowania sumy pieniędzy, którą należy wziąć ze sobą. Powinna ona wystarczyć na utrzymanie do otrzymania pierwszej wypłaty lub na wykupienie biletu powrotnego w razie potrzeby.