Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, jakie pracownik poniósł w związku z odwołaniem z urlopu. Dotyczy to w szczególności kosztów przejazdu lub wykupienia wczasów.
Firma nie ma natomiast obowiązku zwrotu utraconych w wyniku odwołania korzyści związanych np. ze świadczeniem przez pracownika w czasie urlopu pracy zarobkowej.

Koszty do zwrotu