Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo do leczenia za granicą na takich samych zasadach jak inni obywatele UE. Aby je potwierdzić, należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).

1 Sprawdź, gdzie trzeba złożyć wniosek o EKUZ

Osoba zainteresowana uzyskaniem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego może złożyć wniosek w dowolnym oddziale NFZ. Kartę będzie można również odebrać w wybranym oddziale. Daje ona prawo do leczenia za granicą w wybranym kraju UE, w którym zamierzamy spędzić urlop. Jeżeli na urlop wybiera się np. czteroosobowa rodzina, to każda osoba dostaje oddzielną kartę. Dzięki niej jej posiadacz zyskuje prawo do nieodpłatnego leczenia podczas choroby, w razie wypadku czy zatrucia, czyli we wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach, które zmuszają do korzystania z opieki zdrowotnej.