Ubezpieczyć się powinni przede wszystkim turyści podróżujący na własną rękę. W przypadku wyjazdów zorganizowanych taką umowę podpisuje na rzecz uczestników wycieczki biuro podróży.
Przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie turystyczne powinniśmy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Zawierają one zapisy kształtujące nasze prawa i obowiązki.
O podpisanie umowy o ubezpieczenie turystyczne powinni zadbać przede wszystkim turyści podróżujący na własną rękę. Natomiast osoby udające się na wypoczynek z biurem podróży nie muszą podpisywać osobnej umowy o ubezpieczenie, gdyż to organizator wyjazdu musi zawrzeć na rzecz uczestników umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ).