Coraz więcej Polaków podróżuje również do tropików. Warto przed takim wyjazdem zadbać o zdrowie. Pójść do lekarza, zbadać się i zaszczepić.
Jedyną skuteczną metodą ochrony przed chorobami panującymi w egzotycznych krajach są szczepienia. Ze względu na różny stopień zagrożeń ich dobór jest uzależniony m.in. od charakteru wyjazdu, rejonu, czasu i długości pobytu oraz indywidualnej odporności organizmu i ewentualnych przeciwwskazań do szczepień.
Do chorób, które najbardziej zagrażają turystom przebywającym w egzotycznych krajach, a których można uniknąć dzięki szczepieniom, zaliczamy: wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, żółtą febrę (żółtą gorączkę), błonicę, tężec, polio, dur brzuszny, wściekliznę, japońskie zapalenie mózgu.
Obecnie jedynie szczepienie przeciwko żółtej febrze jest obowiązkowe, co daje 10 lat ochrony przed tą chorobą. Pozostałe szczepienia można wykonać, ale nie ma takiego obowiązku. Jednak lekarze zdecydowanie je zalecają.
Należy zatem zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, a jeszcze lepiej do specjalisty medycyny tropikalnej, na co najmniej dwa miesiące przed planowanym wyjazdem, oraz poinformować go o kraju (krajach), który jest celem naszej podróży. To pozwoli lekarzowi wybrać niezbędne szczepionki.
Odporność po szczepieniach pojawia się po 24 tygodniach. Można je wykonać, tylko gdy jest się całkowicie zdrowym, a odstępy między poszczególnymi szczepieniami muszą wynosić co najmniej 4 tygodnie.