Etyka, religioznawstwo, naukoznawstwo, gospodarka przestrzenna, wiedza o teatrze i europeistyka w języku angielskim - to nowe kierunki studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ruszą w roku akademickim 2011/2012.

"Uniwersytet nasz zmienia się, ponieważ rozwija się wiedza i zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. Wraz z tymi zmianami rodzą się nowe specjalności, nowe potrzeby i chcemy na to zapotrzebowanie odpowiadać" - powiedział prorektor KUL ks. prof. Stanisław Zięba.

Studia I i II stopnia na kierunku etyka na wydziale filozofii mają być odpowiedzią na potrzeby szkół poszukujących specjalistów w tej dziedzinie. Zaplanowano je jako studia interdyscyplinarne - z elementami filozofii, psychologii pedagogiki, socjologii i prawa. Studenci poznawać będą zarówno historię doktryn i systemów etycznych, ich uwarunkowania religijne i kulturowe, ale też współczesne kodeksy etyczne m.in. w polityce, mediach, medycynie. Absolwenci zdobędą uprawnienia do nauczania etyki w szkołach, jak też będą mogli pracować w różnego rodzaju komisjach eksperckich.

Także na wydziale filozofii w przyszłym roku akademickim rozpoczną się studia I i II stopnia na kierunku naukoznawstwo. To również studia interdyscyplinarne łączące różne dziedziny wiedzy - prawo, ekonomię, zarządzanie, dziennikarstwo, komunikację społeczną. Studenci będą zdobywać umiejętności zarządzania wiedzą, łączenia nowych technologii i innowacji z uwarunkowaniami społecznymi i politycznymi. Absolwenci - jako brokerzy informacji (osoby wyszukujące i opracowujące różne informacje dla klientów) - będą mogli pracować w firmach badawczych, opartych na nowoczesnych technologiach, a także w zespołach realizujących różne projekty rozwoju w przedsiębiorstwach czy jednostkach samorządu.

Studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna rozpoczną się na wydziale matematyczno-przyrodniczym KUL. W ich programie przewidziano zajęcia m.in. zakresu prawa, ekonomii, ochrony środowiska, planowania. Studia przygotowywać będą do tworzenia planów i projektów zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury przemysłowej, rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Absolwenci tego kierunku będą mogli szukać zatrudnienia m.in. w biurach projektowych, firmach konsultingowych i deweloperskich, ale też w jednostkach samorządu opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego.

Różne dziedziny wiedzy o religii i jej roli w życiu człowieka mają łączyć studia I stopnia z religioznawstwa, które rozpoczną się na wydziale teologii. Studenci będą poznawać nie tylko główne tradycje religijne świata, ale także teorie wyjaśniające zjawisko religii. Absolwenci religioznawstwa mają mieć umiejętności mediatora miedzy kulturami, co daje im możliwość zatrudnienia np. w instytucjach współpracy międzynarodowej, ośrodkach zajmujących się migrantami. Mogą też pracować w biurach podróży czy centrach kultury.

Nowością na KUL od przyszłego roku akademickiego będą też studia z europeistyki prowadzone w języku angielskim - European Studies. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do cudzoziemców. Studia prowadzone będą zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim. Mają charakter interdyscyplinarny, w ich programie jest m.in. historia i kultura Europy, zagadnienia z zakresu polityki, ekonomii i prawa w Unii Europejskiej.

Na wydziale humanistycznym rozpoczną się natomiast licencjackie studia na kierunku wiedza o teatrze. Studenci będą poznawać historię dramatu i teatru polskiego i powszechnego, jego teorie i rodzaje, ale też ikonografię teatralną, kierunki rozwoju scenografii, modele aktorstwa. W programie studiów są także warsztaty praktyczne z emisji głosu, aktorstwa, reżyserii, prowadzenia zespołu teatralnego.

Szczegółowe informacje o nowych kierunkach i naborze opublikowano na stronie internetowej uczelni.