Od stycznia 2012 r. powstanie możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Instytucje prowadzące konta (np. banki) będą zobowiązane do składania półrocznych i rocznych raportów do Komisji Nadzoru Finansowego o m.in. liczbie IKZE, średnich kwotach wpłat i liczbie osób, które zrezygnowały z konta.

Obowiązek raportowania przez te instytucje jest przewidziany w projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie od 2012 roku. Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.