"Spadek bezrobocia w maju nie jest niespodzianką. Zdecydowały o tym czynniki sezonowe. Trwa okres prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce. Ponadto na spadek bezrobocia miała wpływ utrzymująca się umiarkowanie dobra koniunktura gospodarcza. Na koniec roku spodziewam się bezrobocia na poziomie około 11 proc.

Z kolei wzrost sprzedaży detalicznej w maju to efekt ożywienia zakupowego, które zawsze obserwujemy w okresach wiosennych".