Podczas podpisania umowy rektor wrocławskiej uczelni prof. Tadeusz Więckowski podkreślił, że nowe porozumienie jest zarazem rozszerzeniem współpracy rozpoczętej w 2006 r. "Wymiana nie tylko studentów, ale i naukowców przyniesie na pewno wiele korzyści obu naszym uczelniom m.in. w dziedzinie programów badawczych" - dodał.

Od pięciu lat z tajwańską uczelnią współpracuje Instytut Fizyki

Od pięciu lat z tajwańską uczelnią współpracuje Instytut Fizyki. Naukowcy oprócz staży i gościnnych wykładów, badają wspólnie m.in. struktury półprzewodnikowe. Rektor tajwańskiej uczelni prof. Chen Shi-Shuenn dodał, że współpraca badawcza rozszerzona zostanie w dziedzinie inżynierii, energii i architektury.

To właśnie w dziedzinie architektury Uniwersytetem Nauki i Techniki może się poszczycić wieloma osiągnięciami naukowcy tej uczelni brali udział w projektowaniu i budowie budynku Taipei 101 o wysokości ponad 500 m, który był pierwszym najwyższym budynkiem świata wzniesionym w nowym tysiącleciu.

Narodowy Tajwański Uniwersytet Nauki i Techniki został założony w 1974 r. jako pierwsza tego typu uczelnia na Tajwanie. Obecnie na kilkunastu kierunkach uczy się ok. 10 tys. studentów i doktorantów.