8,5 mld zł wydał w 2010 r. Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków. O 18,3 mln zł więcej, niż zakładał.
To efekt wprowadzenia na listy refundacyjne nowych leków. Aż 14 proc. z całej kwoty przypadło na województwo mazowieckie. Ponad 12 proc. wydał na ten cel śląski oddział funduszu.
Najwięcej, bo ponad 5,1 mld zł, NFZ wydał na refundację leków dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe. Łącznie wypisano im ponad 134 mln opakowań leków o łącznej wartości ponad 6,1 mld zł.
Kolejne miejsca zajmują leki z listy podstawowej i uzupełniającej. Refundacją objęto blisko 316 mln opakowań leków.
Wśród substancji, których refundacja pociąga za sobą największe wydatki, pierwsze miejsce należy do leków kardiologicznych, a drugie do tych stosowanych w leczeniu astmy.