Zajęcia w szkołach powinny odbywać się do dnia, który został wyznaczony jako termin zakończenia roku szkolnego. Dyrektorzy, którzy zamiast w środę zorganizują jego zakończenie już dziś i tak muszą zapewnić opiekę dzieciom następnego dnia.
Zakończenie roku szkolnego formalnie przypada w środę, tj. 22 czerwca 2011 r. O tym zdecydował minister edukacji narodowej w rozporządzeniu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.). Niektóre szkoły jednak nie stosują się do tych przepisów. Część z nich zdecydowała, że rozdanie świadectw nastąpi już dziś.
– Z uwagi, że w szkole jest aż 900 uczniów, to część z nich dziś po zajęciach ma zakończenie roku szkolnego – potwierdza Jolanta Zawadzka-Ładecka, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.
Tłumaczy, że ci rodzice, którzy chcą swoje dzieci, mimo zakończeniu roku, wysłać w środę do szkoły, mogą to zrobić bez żadnego problemu. Wtedy trafią one do świetlicy, gdzie będą miały zapewnioną opiekę.
– Dyrektorzy szkół nie powinni decydować się na wcześniejsze zakończenie roku szkolnego, skoro zostało to odgórnie określone przez ministra – mówi jednak Andrzej Rafa, dyrektor wydziału strategii edukacyjnej z kuratorium oświaty w Katowicach.
Podkreśla, że placówki oświatowe nie mogą też skracać roku szkolnego, wykorzystując w tym celu dni wolne pozostawione do dyspozycji dyrektora. Rodzice mają więc prawo zażądać od dyrektora szkoły opieki nad dzieckiem nawet 22 czerwca.
W związku z ostatnią nowelizacją rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zmienił się też termin jego rozpoczęcia. Ten będzie ustalany według następującej zasady – rozpoczęcie roku ma przypadać zawsze w pierwszym powszednim dniu września.
W tym roku będzie to czwartek. Jeżeli 1 września wypada w piątek lub sobotę, to zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek. Zmiany będą też dotyczyć końca roku szkolnego. Będzie to zawsze ostatni piątek czerwca.