Tylko do 24 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników. Mogą oni otrzymać jednorazową, bezzwrotną pomoc w wysokości 75 tys. zł.

Zasady jej przyznawania w tegorocznym naborze są korzystniejsze od tych ubiegłorocznych. Możliwe staje się bowiem uzyskanie pomocy przez wszystkich młodych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa bez względu na sposób ich nabycia, o ile od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy.

W tegorocznym naborze dla młodych rolników ARiMR przewidział około 500 mln zł. Pieniędzy powinno wystarczyć dla 6,5 tys. osób. Od początku naboru do agencji wpłynęło blisko 4 tys. wniosków od młodych rolników.