Na pracodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia potrzeby powierzenia pracownikowi innej pracy. W razie sporu to on musi udowodnić, że potrzeba takiej zmiany była uzasadniona
Rodzaj pracy (stanowisko pracownika) jako element umowy o pracę może ulegać zmianie zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pracownika. Może się to odbyć poprzez dwustronną czynność stron (porozumienie stron) lub jednostronną czynność pracodawcy (wypowiedzenie zmieniające). Prawo pracy przewiduje też sytuację, w której pracodawca – bez zmiany dotychczasowej treści umowy o pracę (bez stosowania dość uciążliwej procedury zmiany warunków umowy poprzez wypowiedzenie zmieniające) może okresowo zmienić pracownikowi rodzaj pracy (stanowisko pracy). Taką możliwość daje pracodawcy art. 42 par. 4 k.p.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Potrzeb pracodawcy

Pracy odmiennego rodzaju

Okresu zamkniętego

Delegowania w okresie wypowiedzenia

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można delegować pracownika do innej pracy