Z myślą o uczniach: dzieciach i młodzieży w wieku 6-17 lat minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska w poniedziałek uruchomiła uroczyście specjalny edukacyjny portal internetowy "Euroman.gov.pl. Fundusze Europejskie na Maksa".

Portal ma poprzez zabawę przybliżać uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tematykę związaną z funduszami unijnymi oraz rozpowszechniać wiedzę o zmianach, jakie dokonują się wokół dzięki tym środkom.

"Często dzieci, wasi rówieśnicy widząc na różnych budynkach, w różnych miejscach tablice z napisem: +Projekt sfinansowany z Funduszy Europejskich+, pytają rodziców: co to są te fundusze. Nasz portal ma pomóc dorosłym odpowiedzieć na wasze pytania" - mówiła minister rozwoju regionalnego do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie, które uczestniczyły w inauguracji portalu i były jego pierwszymi użytkownikami.

"Mamy wiele miejsc, także w internecie, gdzie dzieci dowiadują się skąd biorą się pieniądze i jak się je wydaje, natomiast niewiele wiedzą o Funduszach Europejskich(...) a przecież są to środki na dofinansowanie, dzięki którym powstało m.in. Centrum Nauki Kopernik, rozbudowuje się metro w Warszawie, powstaje Most Północy, wszystkie te wielkie inwestycje" - powiedziała dziennikarzom Bieńkowska.

Reklama

Przewodnikiem i główną postacią portalu www.euroman.gov.pl jest Maksymilian Europejski, znany także jako "Euroman". Na co dzień pracuje on jako konsultant ds. Funduszy Europejskich, po pracy zmienia się w superbohatera, który odwiedza różne zakątki Polski i pomaga mieszkańcom zdobywać dotacje, aby łatwiej było realizować ich projekty i marzenia.

Na portalu wyodrębnione są trzy obszary adresowane do trzech grup wiekowych: 6-10 lat, 11-14 lat i 15-17 lat. W każdej części można znaleźć gry, komiksy, krzyżówki, quizy, a także informacje związane z tematyką Funduszy Europejskich. Za pomocą portalu przeprowadzane będą też konkursy internetowe. Z chwilą uruchomienia portalu ogłoszony został konkurs "Komiks na Maksa!" adresowany do uczniów wieku 11-17 lat. Jego uczestnicy poprzez stworzone przez siebie komiksy mają pokazać pozytywne zmiany, jakie nastąpiły dzięki Funduszom Europejskim.

Strona "Euroman" otrzymała Certyfikat Bezpiecznej Strony BeSt, który jest przyznawany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach projektu Sieciaki.pl. Certyfikat poświadcza, że strona spełnia kryteria bezpieczeństwa, kryteria techniczno-estetyczne oraz kryteria odpowiedniej zawartości dla stron skierowanych dla dzieci i młodzieży.

Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z funduszy unijnych w ramach Programu Kapitał Ludzki do końca 2010 r. wsparcie w uzyskało ponad milion młodych osób w wieku 15-24 lata, co stanowi 35 proc. wszystkich uczestników projektów. Najwięcej młodych osób - 503,6 tys. - uzyskało wsparcie w obszarze edukacji. Dzięki środkom z funduszy powstają przedszkola i punkty przedszkolne na obszarach wiejskich, tworzone są programy rozwoju szkół, szczególnie uzdolnieni uczniowie otrzymują stypendia. Z kolei w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych powstaje m.in. infrastruktura sportowa (np. boiska, baseny czy hale sportowe), a szkoły wyposażane są w pracownie komputerowe.