Student, który chce zmienić kierunek studiów albo uczelnię, może się starać o zaliczenie odbytych już zajęć. Ale musi najpierw uzyskać potwierdzenie uzyskanych w trakcie nauki ocen.

1 Zdecyduj, czy chcesz się uczyć na innym wydziale lub uczelni

Student może przenieść się na inny kierunek studiów zarówno w ramach tej samej uczelni, jak i do innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej. Nad zmianą kierunku warto się zastanowić, jeśli np. student drugiego roku studiów dojdzie do wniosku, że nie chce pracować w wybranym zawodzie. Wtedy, aby nie marnować czasu poświęconego na naukę, może się postarać o przeniesienie na inny wydział i wnioskować o zaliczenie części zajęć.
Student może też się starać o przeniesienie w ramach tego samego kierunku do uczelni w innym mieście. Na przykład jeśli osoba otrzymała propozycję pracy w Warszawie przed rozpoczęciem ostatniego roku studiów, a mieszka i uczy się we Wrocławiu, może się starać o przeniesienie na stołeczną uczelnię. Najpierw trzeba sprawdzić, jakie wymogi określiła szkoła wyższa dla takich kandydatów. Należy też otrzymać zgodę dziekana wydziału szkoły przyjmującej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak sprawdzić, czy spełniasz kryteria, aby się dostać na inny kierunek

Jak złożyć podanie o przyjęcie na wybrany kierunek studiów

Jak potwierdzić oceny uzyskane podczas nauki na pierwszym kierunku

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmienić kierunek studiów.