Studenci kierunków nauczycielskich więcej czasu poświęcą na praktyczną naukę zawodu. Będą uczyli się bezpośrednio od nauczycieli i na faktycznych przykładach.
Uczelnie, które przygotowują studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, będą musiały tak skonstruować programy nauczania, aby studenci podczas kształcenia zdobyli wiedzę praktyczną. Od tego będzie uzależnione uzyskanie dyplomu. W trakcie studiów sprawdzana będzie umiejętność praktycznego zastosowania metod nauczania.
– Obecnie praktyki są często traktowane jako niepotrzebny obowiązek, podczas których i tak studenci niewiele się dowiadują. Chcemy to zmienić – mówi prof. Zbigniew Marciniak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.