Osiem firm uzyskało do tej pory zgodę resortu pracy na prowadzenie szkoleń dla opiekunów dziecięcych, których ukończenie pozwoli pracować w żłobku lub klubie dziecięcym.
Osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, aby zajmować się dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych lub zostać dziennym opiekunem, mogą ukończyć specjalne szkolenia. Jednak nie każde pozwoli na znalezienie zatrudnienia w gminnych i prywatnych placówkach.
Po pierwsze, szkolenie musi być zgodne z zakresem programowym wskazanym w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. nr 69, poz. 368). Poza tym stworzony na tej podstawie program szkolenia musi być zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
Do tej pory resort wydał 14 decyzji, z czego 8 było pozytywnych, i dopuszcza program szkoleniowy do realizacji. Adresy firm oraz typy szkoleń, które mogą one prowadzić (rozporządzenie przewiduje 5 typów szkoleń), są dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej resortu pracy.
– Oprócz tematyki poszczególnych szkoleń musieliśmy też opisać kwalifikacje naszej kadry oraz środki dydaktyczne, jakimi dysponujemy – mówi Dariusz Zaremba, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Profesja z Krotoszyna.
Na razie jednak firmy nie obserwują dużego zainteresowania osób, które chciałyby podjąć szkolenie.
– Odbieramy telefony od osób pytających o szkolenia, ale mamy problemy z skompletowaniem grupy, dlatego rozmawiamy z urzędami pracy, aby z nimi współpracować w organizowaniu szkoleń – mówi Halina Cieślak, dyrektor Centrum Kształcenia Dorosłych Edukacja z Radomia.
Brak chętnych jest związany z tym, że mimo zmiany przepisów nie powstają nowe miejsca opieki. Samorządom na ich zakładanie brakuje pieniędzy.
– W sierpniu planujemy rozpoczęcie dwóch szkoleń 280-godzinnych dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych w trybie weekendowym i dziennym – mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Centrum Psychologicznego Widnokrąg w Warszawie. Szkolenie dla dziennego opiekuna będzie zorganizowane w późniejszym terminie.