Zwolnienie pracodawców z obowiązku wydawania co miesiąc druków ZUS RMUA może spowodować problemy całych rodzin z korzystaniem z bezpłatnego leczenia.
Rząd zamierza ograniczyć obowiązki pracodawców i zlikwidować przymus przekazywania co miesiąc pracownikom informacji o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli druków ZUS RMUA. Firmy będą mieć obowiązek wystawienia tego dokumentu tylko raz w roku. O jego uzyskanie na przykład w połowie roku pracownik będzie musiał poprosić firmę. Takie rozwiązanie przewiduje projekt założeń do tzw. ustawy deregulacyjnej bis, którą przyjął rząd.
Pierwsze roczne zaświadczenia mają być wydawane za przyszły rok. W praktyce oznacza to, że pracownik dostanie je na początku 2013 roku.