Przepisy określają minimalny wiek, od którego można podjąć zatrudnienie. Gdy umowę zawarła osoba niepełnoletnia, rodzic może za zezwoleniem sądu opiekuńczego rozwiązać stosunek pracy, gdy sprzeciwia się on dobru młodocianego pracownika.
Szczególnie uzdolniony muzycznie uczeń po ukończeniu gimnazjum podjął zatrudnienie w celu przyuczenia do zawodu fryzjera stylisty. Rodzice tego ucznia uznali, że jako pracownik traci swoje wybitne zdolności. Czy mogą oni sprzeciwić się trwaniu takiego zatrudnienia?
Zatrudnianie osób młodocianych reguluje dział dziewiąty kodeksu pracy. Zgodnie z tymi przepisami można zawrzeć umowę o pracę z osobą (młodocianym pracownikiem), gdy ukończyła ona lat 16, lecz nie przekroczyła 18 lat.