Komisja Europejska domaga się od Polski, żeby każdy pracodawca mający siedzibę w państwie Unii Europejskiej mógł wpłacać składki do pracowniczych funduszy emerytalnych w Polsce.
Do Trybunału Sprawiedliwości trafiła sprawa przeciwko Polsce z inicjatywy Komisji Europejskiej. Komisja pozywa nasz kraj za niewdrożenie Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami. Dyrektywa umożliwia przejmowanie przez pracownicze fundusze emerytalne składki opłacanej przez zagranicznych pracodawców, którzy są założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych. W efekcie firma niemiecka może płacić składki np. we Francji, ale nie w Polsce.
W takiej sytuacji Polska musi pośpieszyć się z pracami nad projektem założeń do ustawy w tej sprawie. Te dopiero zostały przyjęte przez rząd.