Wczoraj Senat przyjął bez poprawek ustawę z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

Zgodnie z nią emeryci i renciści, którym w latach 2002 – 2007 z powodu złej kondycji kopalni nie wypłacano ekwiwalentu za bezpłatny węgiel, będą otrzymywać zaległe wypłaty.

Pieniądze te będzie wypłacał ZUS zgodnie z przyjętym harmonogramem zakładającym wyrównanie do końca 2015 roku.

Osoba ubiegająca się o wypłatę ekwiwalentu lub wydanie bezpłatnego węgla w naturze będzie musiała jednak złożyć do ZUS wniosek w tej sprawie, podając m.in. nazwę przedsiębiorstwa robót górniczych, gdzie była zatrudniona.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.