Konferencja została zorganizowana w czwartek w Warszawie z okazji 20-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jak podkreślił Duda jednym z najważniejszych osiągnięć jest w ostatnich 20 latach stworzenie systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych, a także zmiana podejścia do nich. "Dzisiaj nie używa się już takich słów jak: kaleka czy inwalida, ale mówi się osoba niepełnosprawna" - powiedział Duda.

Zapowiedział, że rząd planuje przyjęcie nowej ustawy o osobach niepełnosprawnych, gdyż ta, przyjęta w końcu lat dziewięćdziesiątych, była nowelizowana ponad 60 razy. Ustawa miałaby jednak zostać przyjęta po 2013 roku, gdyż wówczas wchodzi w życie nowe rozporządzenie Unii Europejskiej o pomocy publicznej. Zapisy te dotyczą m.in. zakresu wsparcia udzielanego przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obecnie zatrudnionych jest około 230 tys. osób niepełnosprawnych. "Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 22 proc." - powiedział Duda. W ciągu ostatnich dwóch lat w systemie obsługi dofinansowań (administrowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przybyło 68 tys. osób. W systemie tym rejestrowane jest dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych udzielane przez PFRON.

Prezes PFRON Jacek Skiba powiedział, że w momencie powstawania budżet PFRON liczył 84 miliony zł; obecnie jest to 4,5 mld zł. Dwadzieścia lat temu PFRON finansował dwa zadania, teraz kilkaset.

Osoby niepełnosprawne mają problemy ze znalezieniem pracy

W Polsce niepełnosprawni stanowią 5,5 mln mieszkańców, czyli ponad 14 proc. społeczeństwa. Wśród niepełnosprawnych 27,2 proc. ma znaczny stopień niepełnosprawności, 38,4 proc. - umiarkowany i 34,4 proc. - lekki. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym, a spada - liczba osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Organizacje osób niepełnosprawnych wskazują na istniejące ograniczenia architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach, niedostosowanie wind i podjazdów, nadal też nie wszystkie autobusy są niskopodłogowe. Wskazują też na utrudnienia w dostępie do edukacji - ciągle zbyt mało osób niepełnosprawnych podejmuje studia wyższe.

Osoby niepełnosprawne mają także problemy ze znalezieniem pracy. Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda chce, by osoby niepełnosprawne miały swojego asystenta, który towarzyszyłby im od momentu decyzji o podjęciu pracy, przeszkolenia aż po pomoc w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia.