Rzecznik praw absolwenta zajmie się lepszym dostosowaniem oferty dydaktycznej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. Nie pomoże absolwentowi, który został przez uczelnię oszukany albo gdy uczelnia nie chce mu wypłacić zaległych stypendiów.
Reforma szkolnictwa powołuje nową instytucję – rzecznika praw absolwenta. Tak wynika z nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), która wejdzie w życie 1 października.
– Będzie on proponował konkretne zmiany w programach dydaktycznych pozwalające absolwentom na ofertę kształcenia bardziej dopasowaną do ich oczekiwań i potrzeb pracodawców – tłumaczy Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.