Uczelnie coraz częściej tworzą programy kierunków zamawianych we współpracy z firmami z regionu. Dzięki temu absolwenci wraz z dyplomem uczelni dostaną pracę.
Resort nauki wybrał 39 najlepszych projektów spośród 228 zgłoszonych na konkurs. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreśla, że w tym roku konkurencja uczelni była ogromna.
– Wygrały projekty najwyższej jakości, które będą gwarantować atrakcyjne kształcenie, współpracę z pracodawcami i ciekawe kursy dla studentów – mówi Barbara Kudrycka.