Jeżeli dziś rząd nie podejmie decyzji w sprawie reformy systemu emerytalnego służb mundurowych, z budżetu wciąż będą wydawane gigantyczne pieniądze na ich świadczenia. Straty z tego tytułu do 2037 roku wyniosą nawet 60 mld zł.
Przed ostatecznym starciem ze związkami rząd nadal chce, by mundurowi mogli przechodzić na emeryturę po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat. Związki dopuszczają zgodę na pierwszy warunek, ale chcą, by do uzyskania emerytury wystarczało 50 lat. Obie strony zgadzają się co do tego, że zmiany mają dotyczyć nowo wstępujących do służby.
Oszczędności z tytułu wydłużania okresu służby zawodowej żołnierzy i funkcjonariuszy zaczną się od momentu wprowadzenia zmian, czyli od 2012 roku. Na początku będą niewielkie, kilkanaście milionów złotych. Ale w kolejnej dekadzie sięgać już będą od 0,5 do 1,5 mld zł rocznie – wynika z szacunków rządu, do których dotarł „DGP”.