"Konsultanci krajowi to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Jesteśmy zaskoczeni formą i skalą zwolnień. Apelujemy do pana premiera o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji oraz precyzyjne uzasadnienie każdego przypadku" - czytamy w skierowanym do premiera liście.

Senator Grzegorz Czelej podkreślił, że pod pismem podpisali się wszyscy senatorowie PiS, jeden senator PSL i senator PJN.

"Ministerstwo zdrowia myli pojęcie konsultanta krajowego ze swoimi wiceministrami" - przekonywał na wtorkowej konferencji prasowej Czelej. Nawiązywał do wypowiedzi minister zdrowia Ewy Kopacz, która powiedziała, że ma prawo dobierać sobie współpracowników.

"Konsultanci są głosem eksperckim"

Jak podkreślił, "konsultanci są głosem eksperckim". "To ludzie, którzy mają służyć swoim doświadczeniem ministerstwu, a nie zawsze się z nim zgadzać" - dodał.

Zdaniem rzecznika PiS posła Adama Hofmana fakt, iż ministerstwo nie podaje nazwisk konsulatów, których chce zwolnić "ma charakter zastraszenia". "Za czasów ministra Zbigniewa Religi taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia; to pycha i arogancja" - podkreślił.

W końcu maja wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk zapowiedział, że 15 konsultantów medycznych straci stanowisko; powodem ich odwołania było "niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków konsultanta".

W Polsce jest kilkudziesięciu medycznych konsultantów krajowych

W Polsce jest kilkudziesięciu medycznych konsultantów krajowych. Powołuje ich minister zdrowia na pięć lat. Kandydat na konsultanta musi posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie - w dziedzinie pokrewnej. Ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta krajowego tylko w jednej dziedzinie.

Do zadań konsultantów krajowych należy m.in. opiniowanie programów szkolenia podyplomowego; sporządzanie opinii dotyczącej poziomu kształcenia w dziedzinach medycyny związanych z ich specjalizacją; opiniowanie i doradztwo w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów; opiniowanie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych; uczestnictwo w komisjach i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

Konsultanci wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Ze swojej działalności sporządzają roczny raport dokumentujący wykonanie tych zadań.