Rodzice, którzy zatrudnią nianię, będą musieli zgłosić ją do ubezpieczenia społecznego z kodem 04 30.
Od 1 października rodzice, którzy zdecydują się, żeby ich dzieckiem opiekowała się niania, będą musieli podpisać z nią umowę, a następnie zgłosić ją do ZUS. Tak wynika z ustawy żłobkowej.
Minister pracy w rozporządzeniu z 13 maja, które dzisiaj wchodzi w życie, określił, że opiekunka do dzieci bez względu na osiągane zarobki będzie zawsze zgłaszana do ubezpieczeń społecznych pod jednym i tym samym kodem – 04 30. Szczegółowe rozwiązania w tej kwestii określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 13 maja 2011 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 109, poz. 633).