Do końca lipca tego roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać swój udział w konkursie Lodołamacze 2011, który ma wyłonić firmy, instytucje i osoby prywatne angażujące się w rozwiązywanie problemów związanych z niepełnosprawnością i tworzących coraz lepsze miejsca pracy dla tych osób. Pod patronatem medialnym „DGP” kolejną już edycję konkursu prowadzi Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

– Próbujemy przekonać otoczenie, że pracownik niepełnosprawny jest niejednokrotnie bardziej sumienny i oddany firmie, w której pracuje, niż osoba która nie ma problemów zdrowotnych – mówi Małgorzata Pawłowska-Soboń z firmy ANDEX-Pawłowscy, która w ubiegłorocznej edycji konkursu zdobyła pierwsze miejsce w kategorii zakład pracy chronionej w regionie łódzkim.

Wbrew obiegowym opiniom osoby niepełnosprawne potrafią dostosować się do wymogów pracy.

– Pracodawcy nie muszą się obawiać, że osoby te nie poradzą sobie z wykonywaniem swoich obowiązków i przysporzą problemów innym pracownikom – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, laureata Lodołamaczy w kategorii pracodawca, niebędący przedsiębiorcą.

Zatrudnianie niepełnosprawnych i udział w konkursie Lodołamacze zmieniają także wizerunek firmy i jej postrzeganie przez kontrahentów.

– Firma jest traktowana bardziej przyjaźnie, co jest odczuwalne w lokalnej społeczności czy też w kontaktach z władzami lokalnymi – mówi prezes firmy Gastropol, zwycięzca konkursu Lodołamacze w kategorii otwarty rynek pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie wypełnionego formularza, dostępnego w internecie na stronie www.lodolamacze.info.pl oraz w siedzibie POPON-u. Zgłoszenia można nadsyłać e-mailem, faksem, pocztą lub poprzez wypełnienie formularza online na stronie internetowej konkursu.

14,2 tys. pracodawców korzysta z dofinansowania do pensji osób niepełnosprawnych